Dansk BasSelskab

Dansk BasSelskab

Aktuelt

Generalforsamling 2019

Søndag 19. maj kl. 14:00 - 16:00
Havneholmen 68, 5. th., 1561 Kbh. V

Valg af dirigent og referent
Beslutning
Bestyrelsens beretning
Orientering
Det reviderede regnskab
Orientering
Behandling af indkomne forslag
Debat
Budget herunder fastsættelse af kontingent fremlægges
Orientering
Valg af formanden
Beslutning
Valg af bestyrelse og en suppleant
Beslutning
Valg af en revisor
Beslutning
Eventuelt
Ideer

Dansk BasTræf 2020

Søndag 8. marts kl. 12:00 - 16:00
Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg

Det store årlige bastræf med musikoptræden, præsentationer, udstillere og fælles BasMarkedsPladsen.

FÆLLESSKAB
På denne årlige messelignende begivenhed vil vi gerne samle alle bas-entusiaster fra nær og fjern til inspiration, udveksling og dialog.
Vi har et mindre antal standpladser til udstilling af basrelateret indhold - det være sig basbyggere/-reparatører, udstyr/tilbehør, uddannelsesinstitutioner mm.

IDE & INDHOLD
I det 4 timer lange event er der mulighed for på scenen kort at præsentere sin institution, nye produkt, nye musikstykke, nye undervisningsform o.l. - den øvrige tid er forbeholdt udstillingen, markedspladsen, netværk og snak.

Kontakt os for ønsket optræden og/eller standplads - først til mølle!

Mellem indslagene vil der være tid til at se og snakke med hinanden, udstillere og besøge BasMarkedsPladsen.

Vi glæder os meget til at se jer!
Dansk BasSelskab

BASS2018 LUCCA - Resumé

af Mads Hermansen 

At ankomme
Der ligger den så!
Jeg ånder lidt lettet op, for jeg syntes det varede for
længe inde
Lucca åbnede sig i varmen og solskinnet. Den skulle
ligge lige der med passende afstand til den omliggende
bybebyggelse. Det har man valgt, for at bymuren kan
fremstå overbevisende og komplet.
Endelig kører vi ind på ringvejen, som ligger i
yderkanten af det perceptionsåbnende grønne område,
som ender i senmiddelaldervolden som omkranser hele
byen................................

Kalender

Praktisk

MEDLEMSKAB

Kontingent

• 50 kr. for alle pr. år
• Overførsel til Merkur Bank: 84011295114
eller via MobilePay: +45 - skriv fx i beskeden:
'DBS kont. 2019 Jens Jensen'

BESTYRELSE

Jesper Kastrup

Formand
jesper@danskbasselskab.dk

Mikkel Riber

Næstformand
mikkel@danskbasselskab.dk

Mads Hermansen

Kasserer
mads@danskbasselskab.dk

Peter Kevin Kofod

Menig
peter@danskbasselskab.dk

Finn von Eyben

Menig
finn@danskbasselskab.dk

DOKUMENTER

Vedtægter

Sidst godkendt d. 2/11 2009

Dagsorden

Generalforsamlingen 2019

Referat

Generalforsamlingen 2019

Historie

Skrevet af Ture Damhus

Kontakt

NYHEDSBREV

Tilmeld eller læs fra arkivet.

Organisation

Dansk BasSelskab
CVR: DK33408226
Merkur Bank: 84011295114
MobilePay: +45 

Kontakt

Jesper Kastrup
formand - email: post@danskbasselskab.dk
Cell: +45